Cementové lepidlá

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T
stavebné lepidlo a stierka