Hydrofobizácia

impregnačná mikroemulzia na minerálne podklady