Zálievkové hmoty

rýchlotvrdnúca zálievková malta s bobtnavým účinkom pre vysoké zaťaženie
rýchlotvrdnúca malta s bobtnavým účinkom na podmazávanie a zhutňovanie
rýchlotvrdnúca zálievková malta s bobtnavým účinkom
zálievkový betón s bobtnavým účinkom