Penetrácia pod omietky

hĺbkový základný náter na akrylátovej báze, systémový doplnok ku gletovacej stierke Q4

penetračný náter pod pastovité omietky

hĺbkový základný náter pod minerálne omietky