Jadrové omietky

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri
jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie