Produkty quick-mix

Malty, lepiace a škárovacie hmoty pre pohľadové murivo

tmely, stierky a škárovacie hmoty pre zatepľovacie systémy, obklady, dlažby a hydroizolácie

Samonivelačné hmoty, renovačné a betónové potery, zálievkové hmoty, sanácia betónu a utesňovanie

Zmesi pre záhradnú a mestskú architektúru a prácu s prírodným kameňom

Šľachtené fasádne omietky a farby, kamienkové omietky

Malty, špeciálne zmesi, spojivá a piesky

Omietky, sanácia, renovácia a stierky

Penetrácia, spojovacie mostíky, čistiace prostriedky a hydrofobizácia

Maltop - malty, omietky a betóny