Renovačné omietky

vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád
renovačná omietka na vlhké murivo