Sanačné omietky

jednovrstvová sanačná omietka, spĺňa požiadavky podľa WTA 2-9-04
sanačný postrek podľa WTA 2-9-04
vyrovnávacia sanačná omietka podľa WTA 2-9-04
hrubá sanačná omietka podľa WTA 2–9-04
jemná sanačná omietka podľa WTA 2–9-04
jemná sanačná omietka podľa WTA 2–9-04