Sanačné omietky

jednovrstvová sanačná omietka, spĺňa požiadavky podľa WTA 2-9-04

sanačný postrek podľa WTA 2–9–04

vyrovnávacia sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

jemná sanačná omietka podľa WTA 2–9–04