Betónové zmesi na fixačné práce

rýchlotvrdnúci kotviaci a stĺpikový betón
minerálna betónová zmes s prísadou trasu tr. CT C25 F4