Cementové lepidlá na obklady a dlažby

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

lepidlo na obklady EXTRA tr. C1 T
stavebné lepidlo tr. C2 T
cementové viacúčelové lepidlo a stierka na zatepľovacie systémy tr. C2 T THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638

flexibilné viacúčelové lepidlo na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb triedy C2 TE S1

flexibilné stavebné lepidlo tr. C2 TE S1
flexibilné lepidlo a stierka s prísadou trasu na zatepľovací systém a na lepenie tehlových pásov tr. C2 TE S1 THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638

flexibilné cementové stavebné lepidlo tr. C2 TE S1

cementové stavebné lepidlo tr. C2 TE