V.O.R. malty na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva

malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou > 10 %

malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou 7 – 10 %

malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou do 7 %