Renovačné a betónové potery

samorozlievací renovačný poter tr. CT C25 F4, EC1PLUS R
rýchlotvrdnúci cementový poter hrubý pre hrúbky vrstiev 25 – 80 mm tr. CT C25 F4
rýchlotvrdnúci cementový poter jemný pre hrúbky vrstiev 10 – 50 mm tr. CT C25 F4

sírano-vápenatý poter CA-C25-F5