Penetrácia

univerzálny hĺbkový penetračný náter

základný náter na silne nasiakavé podklady

disperzná hĺbková penetrácia

elastická emulzia

penetračná epoxidová živica, EC1PLUS R