Murovacie malty

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M5

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M10