GBB

minerálna betónová zmes s prísadou trasu tr. CT C25 F4
Minerálna betónová zmes pre všetky záhradné architektonické práce, predovšetkým pri osadzovaní obrubníkov, kamenných dlažieb a kamenných a betónových dosiek. Na vytvorenie výškového delenia terás, záhradných schodísk a pod. Hmota obsahuje trasové prísady.
Zrnitosť 0 – 8 mm, výdatnosť cca 15 l/30 kg, spotreba cca 20 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
tl_sk_gbb.pdf117.91 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov