LM 5/36

tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)
Minerálna, ľahčená tepelno-izolačná murovacia malta. Malta vhodná na dodatočné tepelno-izolačné vyplňovanie styčných škár. Mrazuvzdorná, EN 998-2.
Zrnitosť 0 – 4 mm, pevnosť v tlaku min. 5 N/mm2, výdatnosť 36 l/30 kg.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov