MVCJ 710

jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, pre interiér aj exteriér
Vápenno-cementová štuka na ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Aplikovateľná ako fi nálna vrstva v exteriéri aj interiéri.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, spotreba suchej zmesi 5 kg/m2/3 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov