MVJ 310

jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, pre interiér
Vápenná štuka na ručné spracovanie. Povrchová úprava fi lcovaním. Aplikovateľná ako fi nálna vrstva v interiéri.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, spotreba suchej zmesi 5 kg/m2/3 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov