NKF

flexibilné biele stavebné lepidlo tr. C2 TE S1
Flexibilné biele cementové stavebné lepidlo na lepenie mramoru, prírodného kameňa a keramických obkladov a dlažieb. Vhodné aj pre plochy s podlahovým vykurovaním.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, spotreba cca 1,3 – 3,4 kg/m2 v závislosti od veľkosti zuba hladidla.
Dokumenty
Technický list
tl_sk_nkf.pdf145.54 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov