RKS

flexibilné lepidlo a stierka s prísadou trasu na zatepľovací systém a na lepenie tehlových pásov tr. C2 TE S1 THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638
Flexibilné lepidlo s prísadou trasu na lepenie tehlových pásov, prírodných aj umelých kamenných a keramických obkladov. Na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov s izolantom z EPS, XPS aj MW, s povrchovou úpravou tehlovými a keramickými pásmi. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť 0 – 1,2 mm, spotreba: na lepenie tepelného izolantu cca 4 kg/m2, na lepenie tehlových pásov cca 5 – 5,5 kg/m2, pri stierkovaní cca 1,3 kg/m2/mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov