RZB

rýchlotvrdnúci kotviaci a stĺpikový betón
Suchá betónová zmes jednoducho spracovateľná zaliatím vodou v kotviacom otvore. Na kotvenie a osadzovanie rôznych prvkov, napr. stĺpikov plotov, zábradlí, sušiakov, hojdačiek a iných záhradných konštrukcií.
Zrnitosť 0 – 8 mm, doba spracovania cca 5 minút, výdatnosť cca 13 l/25 kg, počiatok tvrdnutia po cca 5 minútach, zaťažiteľnosť po cca 1 hodine.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vz_sk_rzb.pdf124.79 KB
Karta bezpečnostných údajov