SZE hrubý

rýchlotvrdnúci cementový poter hrubý pre hrúbky vrstiev 25 – 80 mm tr. CT C25 F4
Rýchlotvrdnúci cementový poter na betónovanie podláh, podkladových vrstiev a na ďalšie betonárske práce. Pochôdzny po 3 hodinách, kladenie dlažby už po cca 24 hodinách. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť 0 – 8 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2, spotreba cca 20 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov