ANKETA 2016 má svojho víťaza!

Za prítomnosti notára bol vylosovaný pán Pavol Mráz z Bratislavy, ktorý si dňa 03. marca 2017 prevzal z rúk obchodnej zástupkyne spoločnosti quick-mix SK s.r.o. svoju výhru. Gratulujeme !

Zároveň by sme radi poďakovali všetkým účastníkom za ich čas.