Malty na vodopriepustné kladenie prírodného kameňa

drenážna trasová malta na vysoké prevádzkové zaťaženie 30 N/mm²

vodopriepustná malta s prísadou trasu na kladenie a súčasné škárovanie dlažby a kameňa, s úspornou technológiou ELT

drenážna trasová malta

sivý rýchlotvrdnúci kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM

biely kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM