Renovačné omietky

renovačná omietka na vlhké murivo

vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád