Jadrové omietky

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri

jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie