Vodopriepustné škárovacie hmoty

škárovacia malta s ECT technológiou na škárovanie kamenných dlažieb, vodopriepustná

vodopriepustná škárovacia epoxidová malta na dlažby