Vodopriepustné škárovacie hmoty

vodopriepustná škárovacia malta s ECT technológiou na škárovanie dlažby

vodopriepustná škárovacia epoxidová malta na dlažby

vodopriepustná škárovacia malta s ECT technológiou na škárovanie keramickej dlažby

škárovací piesok s polymérnym spojivom