Produkty quick-mix

Malty, lepiace a škárovacie hmoty na pohľadové murivo

Lepidlá, stierky a škárovacie hmoty na zatepľovacie systémy, obklady, dlažby a hydroizolácie

Samonivelačné hmoty, renovačné a betónové potery, betóny, zálievkové hmoty, sanácia betónu a utesňovanie

Zmesi pre záhradnú a mestskú architektúru a prácu s prírodným kameňom

Fasádne šľachtené omietky a farby, kamienkové omietky

Malty, špeciálne zmesi, spojivá a piesky

Omietky, sanácia, renovácia a stierky

Penetrácia, kontaktné mostíky, čistiace prostriedky a hydrofobizácia

Maltop - malty, omietky a betóny