Murovacie malty

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov, tr. M5

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov, tr. M10