Cementové lepidlá na obklady a dlažby

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

lepidlo na obklady EXTRA, tr. C1T

stavebné lepidlo tr. C2T

cementové viacúčelové lepidlo a stierka tr. C2T na zatepľovacie systémy THERM EPS–ETA–13/0639, THERM MW–ETA–13/0638

flexibilné viacúčelové lepidlo na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb, tr. C2TE S1

flexibilné stavebné lepidlo tr. C2TE S1

cementové stavebné lepidlo tr. C2TE

systémové flexibilné lepidlo a stierka s prísadou trasu na zatepľovacie systémy a lepenie tehlových pásov, tr. C2TE S1

cementové lepidlo tr. C2TE