DBK-FAS

cementové viacúčelové lepidlo a stierka tr. C2T na zatepľovacie systémy THERM EPS–ETA–13/0639, THERM MW–ETA–13/0638

Lepiaca stierka na zatepľovacie systémy, určená na lepenie i na stierkovanie zatepľovacích systémov. Na vnútorné a vonkajšie lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky. Použiteľná na steny a podlahu. Po vytvrdnutí mrazuvzdorná.

Zrnitosť 0–0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, obvyklá spotreba 3,5–4 kg/m² (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác).

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov