DBK-FAS

viacúčelové cementové lepidlo a stierka na zatepľovacie systémy tr. C2T

  • lepiaca stierka na zatepľovacie systémy, určená ako na lepenie, tak na stierkovanie zatepľovacích systémov s polystyrénom vr. sivého (EPS), styroduru (XPS) a minerálnej vlny (MW)
  • vhodné na lepenie bežných dlažieb na štandardne nasiakavé (betónové, anhydridové a pod.) podlahy s podlahovým kúrením
  • na vnútorné i vonkajšie lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky
  • použiteľné na steny aj podlahy
  • po vytvrdnutí mrazuvzdorné
  • zrnitosť 0–0,6 mm
  • spotreba pri lepení obkladov a dlažby 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
  • spotreba na lepenie izolantu 3,5–4 kg/m² (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác)
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov