Betónové zmesi na fixačné práce

minerálna betónová zmes s prísadou trasu tr. CT–C25–F4

rýchlotvrdnúci kotviaci a stĺpikový betón