Betónové zmesi na fixačné práce

minerálna betónová zmes s prísadou trasu tr. CT C25 F4

rýchlotvrdnúci kotviaci a stĺpikový betón