Renovačné a betónové potery

samorozlievací renovačný poter tr. CT–C25–F4

rýchlotvrdnúci poter tr. CT–C25–F4

rýchlotvrdnúci cementový poter hrubý na hrúbky vrstiev 25–80 mm, tr. CT–C25–F4

rýchlotvrdnúci cementový poter jemný na hrúbky vrstiev 10–50 mm, tr. CT–C25–F4

samonivelačný anhydritový liaty poter tr. CA–C20–F5