Renovačné a betónové potery

samorozlievací renovačný poter tr. CT C25 F4

rýchlotvrdnúci cementový poter hrubý na hrúbky vrstiev 25–80 mm tr. CT C25 F4

rýchlotvrdnúci cementový poter jemný na hrúbky vrstiev 10–50 mm tr. CT C25 F4

anhydritový poter tr. CA C25 F5