Sanačné omietky

jednovrstvová sanačná omietka

sanačný postrek podľa WTA 2–9–04

vyrovnávacia sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

jednovrstvová sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

jednovrstvová sanačná omietka podľa WTA 2–9–04