Utesňovanie

bezrozpúšťadlový základný náter

bitúmenový tesniaci tmel

jednozložková bitúmenová stierka

dvojzložková bitúmenová stierka

bitúmenový strešný náter

bitúmenová opravná stierka

bitúmenové lepidlo