Penetrácia

univerzálny hĺbkový penetračný náter, EC–1 PLUS

základný náter na silne nasiakavé podklady

disperzná hĺbková penetrácia