Kontaktné mostíky

prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nenasiakavé podklady

kontaktný mostík

rýchly prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nasiakavé i nenasiakavé podklady

prechodový mostík s hrubým kremičitým pieskom

prechodový mostík