Vodonepriepustné škárovacie hmoty

škárovacia malta s prísadou trasu a s ECT technológiou na škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná

trasová škárovacia malta na široké škáry dlažieb

škárovacia malta s prísadou trasu na škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná

malta na „suché“ škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná