Maltop

akurit

Jadrové omietky, štuky, murovacie malty, betónové potery, cementové lepidlá, zmesi na prípravu betónov

Cementové lepidlá na obklady a dlažby

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

cementové lepidlo triedy C2 TE

Jadrové omietky

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri

jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie

Štuky

jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, do interiéru i exteriéru

jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, do interiéru

Murovacie malty

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov tr. M5

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov tr. M10

Betónové potery

betónový poter tr. CT C25 F4

jemný betónový poter tr. CT C25 F4

betónová zmes tr. CT C30 F5

Cementové lepidlá

stavebné lepidlo a nesystémová stierka

Inžinierske staviteľstvo

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 25/30