Maltop

akurit

Jadrové omietky, štuky, murovacie malty, betónové potery, cementové lepidlá, zmesi na prípravu betónov

Cementové lepidlá na obklady a dlažby

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

cementové lepidlo tr. C2TE

Jadrové omietky

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri

jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie

Štuky

jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, do interiéru i exteriéru

jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, do interiéru

Murovacie malty

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov, tr. M5

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných múrov, tr. M10

Betónové potery

betónový poter tr. CT–C25–F4

jemný betónový poter tr. CT–C25–F4

betónová zmes tr. CT–C30–F5

Cementové lepidlá

stavebné lepidlo a stierka

Inžinierske staviteľstvo

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 25/30