Sanácia a renovácia betónu

cementová stierka na opravy betónových plôch, tr. CT–C25–F4

prechodový mostík a ochrana výstuží proti korózii

sanačná hrubá malta na betónové konštrukcie

jemná stierka na betónové konštrukcie

ochranná farba na betón