Minerálne šľachtené omietky

1–2 mm modelovacia omietka

škrabaná omietka, podobná brizolitu

škrabaná omietka sa sľudou, podobná brizolitu

minerálna mníchovská ryhovaná omietka

minerálna zatieraná omietka