Minerálne šľachtené omietky

0–1,5 mm modelovacia omietka

škrabaná omietka, podobná brizolitu

škrabaná omietka so sľudou, podobná brizolitu

minerálna mníchovská ryhovaná omietka

minerálna zatieraná omietka