Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení zákazníci, s okamžitou platnosťou boli prijaté opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu:

bol pozastavený hotovostný odber na všetkých pobočkách našej spoločnosti
došlo k obmedzeniu osobného odberu na všetkých pobočkách našej spoločnosti

Chceme požiadať zákazníkov o súčinnosť, teda aby výhradne telefonicky kontaktovali naše oddelenie logistiky, ktoré im následne pripraví doklady na miesto nakládky.

Do kancelárií je momentálne vstup obmedzený. Prosíme, aby zákazníci dodržiavali pokyny zamestnancov našej firmy. Ďakujeme za pochopenie.