Oznámenie o zmene mena spoločnosti

Vážení obchodní partneri,

      značka quick-mix patrí do portfólia holdingu Sievert a na slovenskom trhu bola doteraz zastúpená spoločnosťou quick-mix SK s.r.o. V minulosti stál holding Sievert v pozadí. Odteraz bude na trhu vystupovať aktívne a zastrešovať svoje značky, medzi ktoré okrem iných patrí aj quick-mix.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že k 15. novembru 2020 dochádza k zmene názvu obchodnej firmy našej spoločnosti na Slovensku.  Od tohoto dňa je platnou obchodnou firmou našej spoločnosti:

Sievert SK s.r.o.

Všetky ostatné údaje týkajúce sa našej spoločnosti zostávajú nezmenené:

  • Sídlo: Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, Slovensko
  • Tel.: +421 315 552 405
  • Fax: +421 315 552 472
  • IČO: 36825701
  • DIČ: SK2022445678

Zmena obchodnej firmy (názvu spoločnosti) neovplyvňuje platnosť ani účinnosť zmlúv, ktoré máte s našou spoločnosťou uzavreté.

Od 15. novembra 2020 prosím používajte pri kontakte s nami výhradne nový názov našej obchodnej firmy – Sievert SK s.r.o.

Objednávky, faktúry a ostatné daňové doklady, ktoré budú od tohoto dátumu na našu spoločnosť vystavované, musia byť vystavené na novú obchodnú firmu Sievert SK s.r.o., a to i v prípade, kedy objednávka vzťahujúca sa k faktúre/daňovému dokladu bola vystavená na pôvodnú obchodnú firmu quick-mix SK s.r.o.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!