Semináre sanácie a reštaurovanie 2016

Tohtoročnou témou seminárov nadväzujeme na ročníky minulé a zameriavame ich na najčastejšie sa vyskytujúce problémy – problematické časti fasád historických budov. Dúfame, že semináre poskytnú priestor pre hodnotnú diskusiu s odborníkmi z odboru starostlivosti o historické budovy, ktorí budú rovnako ako v minulých ročníkoch hlavnými predstaviteľmi našich seminárov.  

8.3.2016 Bratislava 9.3.2016 Banská Bystrica 10.3.2016 Košice

Prihlášky môžete posielať na mail: l.novotny@quick-mix.sk, Mobil: 0908 999 447 WWW.TUBAG.SK