tubag a najstaršia sakrálna pamiatka na Slovensku

Teší nás, že produkt TKP značky tubag bol zvolený pre náročnú opravu jednej z najstarších sakrálnych pamiatok na Slovensku, rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici. Viac informácií o rotunde od Českej televízie nájdete na: http://goo.gl/86c2f3