B 208

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20

Suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20. Betón na bežné betonárske práce ako napr. zhotovenie podkladových, vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev. Použitie na rôzne stavebné práce, opravy, vyplňovanie, spevňovanie, zhotovovanie podkladov pod nasledujúce vrstvy a i. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Zrnitosť 0–8 mm, výdatnosť cca 12 l (mokrej zmesi) z 25 kg, spotreba cca 21 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy, aplikácia v rozmedzí hrúbok od 40 do 100 mm.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov