BD1K

jednozložková bitúmenová stierka

Jednozložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel, plnená polystyrénom. Na utesnenie časti stavieb v kontakte so zemou. Vysoko pružná a veľmi stabilná.

Spotreba cca 1–4,8 l/m² podľa spôsobu použitia.
Súvisiaci produkt: BGR.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov