BD2K

dvojzložková bitúmenová stierka

Dvojzložková silnovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka s vláknami bez obsahu rozpúšťadiel. Odolnosť voči difúzii radónu (protokol č. 124010/2015) vydaný akreditovaným laboratóriom ČVUT FSv č. 1048. Na utesnenie časti stavieb v kontakte so zemou. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Vysoko pružná a veľmi stabilná, zosilnená vláknami.

Spotreba cca 1–5,5 kg/m² podľa spôsobu použitia.
Súvisiaci produkt: BGR.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov