BDI

bitúmenový strešný náter

Izolačný bitúmenový strešný náter s obsahom riedidla. Na vonkajšie použitie. Vhodný na staré bitúmenové pásy, cemento-vláknité šablóny, plech, drevo. Nesmie dôjsť ku kontaktu s EPS alebo XPS.

Spotreba cca 0,25 l/m²/1 náter.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov