BP 420

betónový poter tr. CT–C25–F4

Suchá betónová zmes. Aplikácia v rozmedzí hrúbok od 25 do 80 mm. Do interiéru aj exteriéru.

Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm², spotreba suchej zmesi cca 22 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov